NL | FR | EN | DE
 
Nieuws
Nieuws
Oprichting Belgian Meat Exports8/12/2015
PERSBERICHT
Oprichting Belgian Meat Exports: 8 december 2015
Export, de uitdaging om de vleessector te herdynamiseren
Brussel, 8 december 2015 – Belgian Meat exports (BME) werd opgericht ter bevordering van de Belgische export naar derde landen. De Belgische vleessector kampt met zware moeilijkheden in de gehele keten, enkel structurele aanpassingen van de sector kunnen fundamenteel bijdragen tot duurzaam herstel. Dit wordt dan ook de grootste uitdaging voor BME.
Het Russische embargo heeft de zwakheden van de Europese (vlees)sector(en) blootgelegd, dit met zware financiële gevolgen voor alle schakels van de keten. Enkel risico spreiding door opening van nieuwe markten kan de kwetsbaarheid van de sector verminderen. Naar het voorbeeld van andere exporterende EU landen zal BME zich focussen op het openen van nieuwe markten en het open houden van bestaande moeilijke markten. In navolging van de herstructurering van de exportcel van het FAVV en het extra budget dat het FAVV hiervoor toegewezen kreeg, dient ook de sector zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich anders te organiseren om samen met de overheid onze export te faciliteren. De oprichting van BME is een antwoord op de opties door Minister Borsus ontwikkeld.
De heer Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie: “Ik steun het initiatief van de oprichting van Belgian Meat Exports en ik zal de vereniging intensief betrekken bij mijn acties rond marktopeningen. Ik zie dit als een belangrijk onderdeel voor de oplossing van de varkenscrisis en de duurzame toekomst voor de vleessector, dit parallel met het overleg met de andere schakels van de voedingsketen”
BME stelt zich tot doel om de export naar derde landen met 50 procent gespreid te verhogen tegen 2019. Enkel op die manier kan de sector een stevige structurele basis verkrijgen en op termijn terug gezond worden. De vooropgestelde BME waarden zijn gebaseerd op deze van het ketenoverleg, waar ze onderschreven worden door alle schakels van de keten. Op de langere termijn kan enkel innovatie en export helend zijn voor de vleessector.
De founders van BME zijn: Kipco Damaco NV, Groep De Brauwer NV, Bens NV, Holding Noordvlees, De heer Philip Eeckman is voorzitter van BME en de heer Thierry Smagghe werd aangesteld als directeur-generaal.
Over Belgian Meat Exports
Belgian Meat Exports is de federatie van de vleesexporteurs naar derde landen, vertegenwoordigt bij oprichting meer dan 4.000.000 varkensslachtingen en meer dan 60% van de export van kippenvlees. De BME leden/oprichters exporteren naar meer dan 120 landen wereldwijd. BME staat open voor alle vleesbedrijven die kwaliteit en volume hoog in het vaandel dragen, dit zijn immers de pijlers van een gezonde, efficiënte export. De heer Thierry Smagghe is directeur generaal van BME. Voor meer informatie over BME of dit persbericht kan u Thierry Smagghe contacteren op Thierry.Smagghe@belgianmeatexports.be of op +32 473 95 07 95.
Knijffelingstraat 15 | B-8851 KOOLSKAMP | T +32 (0)51 74 49 51 | F +32 (0)51 74 68 44 | info@danis.be