Wie zijn wij?

Alle aspecten van de varkenskweek in één bedrijf

Wij, als groep Danis integreren alle aspecten van de varkenshouderij in één bedrijf. Onze afdelingen zijn perfect complementair en vormen een geïntegreerde ketting. Ons aanbod gaat van genetica en veevoeders tot het duurzaam kweken en slachten van varkens.

Wij ontwikkelen innovatieve concepten voor alle aspecten van de professionele varkenskweek. Zo creëren wij totaaloplossingen voor varkenshouders, veevoederproducenten…

Wij ontwikkelen ook merken voor de consumentenmarkt. Onder meer Slagersvarken en The Duke of Berkshire zijn twee boegbeelden van Danis.

Familiebedrijf en marktleider

Wij zijn een familiebedrijf – reeds 3 generaties – met een sterke lokale verankering. In al onze activiteiten staat respect voor het welzijn van de dieren centraal, net als de belangen van onze verschillende stakeholders. We werken in teamverband in een horizontale structuur waarbij elke schakel belangrijk is. Op basis van integriteit en respect bouwen we duurzame relaties op en kijken we positief en ambitieus naar de toekomst. Dit, in combinatie met een constante kwaliteit en klantgerichtheid, maakt ons tot marktleider in de Belgische varkenshouderij.

Duurzaam en transparant

“Maatschappelijk verantwoord voedsel produceren” staat centraal in de missie van Groep Danis. We denken hierbij voornamelijk aan respect voor mens, dier, milieu en klimaat. Als familiebedrijf gaan we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en werken we dagelijks aan dit engagement, samen met onze medewerkers en klanten.

Een reductie van de ecologische voetafdruk in onze sector is een absolute noodzaak. Daarom evalueren wij continu elke stap in ons productieproces en implementeren, waar mogelijk, innovaties om deze doelstelling te bereiken.

Icoon label
Voedselveiligheid 

Wij staan voor 100% traceerbaarheid. Omdat wij de volledige keten zelf in handen hebben, kunnen wij op elk moment achterhalen waar een varken vandaan komt, met welke genetica het gekweekt is en welk voeder het gekregen heeft.

Icoon hartje
Dierenwelzijn

Niet alleen in het belang van het dier, maar ook van de consument, willen wij gezonde dieren die zich goed voelen. Want een gezond, stressvrij dier, zorgt voor een lekker stukje kwaliteitsvol varkensvlees.

Icoon blaadjes
Milieuvriendelijk

Via zonnepanelen op onze bedrijven, natuurlijke verluchting van onze stallen en een innovatieve organisatie van mestverwerking, beperken wij de impact van onze productie op het milieu.

Icoon pijltjes
Snelle en directe sturing 

Van genetica en voeder tot huisvesting en slacht beheren wij elke schakel in de varkensketen.  Zo kunnen wij op elk moment ingrijpen en bijsturen waar nodig.