Feed partners

Danis biedt een brede selectie voeders aan voor varkens en rundvee. De voeders worden geproduceerd in meel- of korrelvorm. De samenstellingen zijn ontstaan op basis van genetica, voedersystemen, managementsystemen, specifieke behoeftes, etc.  Samen met de klant wordt gekeken naar welke voeders het best passen op zijn bedrijf en voor zijn specifieke situatie. Zo kunnen onze klanten maximale technische prestaties en optimale economische resultaten behalen.

Op voorschrift van onze dierenartsen produceert Danis ook gemedicineerde varkensvoeders.

De voeders van Danis zijn eveneens  gecertificeerd volgens de Feed Chain Alliance (FCA) Standaard. Jaarlijks  vinden externe audits plaats die streng  toezien op de kwaliteit en de productie van het veevoeder. Daarnaast heeft Danis een eigen labo waar alle inkomende grondstoffen en uitgaande voeders geanalyseerd worden. Op basis van eigen analyses optimaliseert Danis voortdurend de samenstellingen van zijn voeders. Op die manier bieden wij u steeds een constante en goede kwaliteit.

voeder labo

Biggenvoeders

Deze voeders zorgen voor een uitstekende voederopname na het spenen waardoor een maximale dagelijkse groei en een scherpe voederconversie worden bekomen. Op die manier kan de klant uniforme en performante biggen afleveren.

Meer info

Vleesvarkensvoeders

De voeders voor vleesvarkens zijn kwaliteitsvolle mengvoeders en staan garant voor een scherpe voederconversie met een hoge dagelijkse groei, een gezond microbioom in de darm en een hogere opbrengst door een betere karkaskwaliteit.

Meer info

Zeugenvoeders

De zeugenvoeders brengen de zeug in de ideale conditie naar het werpen en ondersteunen de zeug in haar verschillende productiecyclussen. Ze zorgen ervoor dat vitale, levenskrachtige biggen worden geboren, gevolgd door een maximale melkgifte wat een hoog speengewicht en hoge overlevingskans garandeert.

Meer info

Rundveevoeders

De rundveevoeders hebben een vrij constante samenstelling en worden eveneens geproduceerd met kwaliteitsvolle grondstoffen. Ze staan garant voor optimale technische resultaten.

Meer info