Bedrijfsbegeleiding

Danis begeleidt varkenshouders met veterinair advies, stallenbeheer, mestverwerking en mestafzet en omgevingsvergunningen. Zo speelt Danis in op de specifieke noden van elk individueel bedrijf en elke markt.

Dierenartsen bij Danis

Wij mikken niet op kwantiteit, maar op de kwaliteit van het varken. We gaan voluit voor gezonde dieren en hechten een groot belang aan dierenwelzijn.

Daarom werken we nauw samen met dierenartsenassociatie DAP Vedanko. Dit team van gespecialiseerde dierenartsen zet zich in om de varkenshouders zo goed mogelijk te begeleiden. Ze geven advies over genetica op maat, gezondheid, bioveiligheid, voeding op maat van het dier, ziektepreventie, etc.

Samen met Danis zet Vedanko zich al jaren in om het antibioticagebruik bij varkens sterk te verlagen. Dit doen we door de nadruk te leggen op preventie, o.a. door een doorgedreven vaccinatiepolitiek, monitoring en gezondheidsprotocollen. Danis investeert ook in vrachtwagens voor biggentransport die dankzij verwarming tot boven 70°C volledig kiemvrij en droog worden gemaakt. Op die manier zijn we erin geslaagd om het antibioticagebruik met 70% te verminderen over de laatste vijf jaar.

Vedanko helpt varkenshouders ook bij het uitwerken van gezondheidsprogramma’s op maat van hun bedrijf. Dankzij een goede gezondheid en efficiënt management kunnen de varkenshouders betere resultaten behalen.

Opleidingen

Om de evoluties binnen de varkenshouderij op de voet te volgen richtte Danis zijn eigen Danis Academy op. Samen met Vedanko organiseert Danis tal van opleidingen voor zijn medewerkers. Voor de opleidingen dierenwelzijn werken we ook samen met de Thomas More Hogeschool. Op die manier zijn de medewerkers altijd op de hoogte van de recentste regelgevingen en inzichten op vlak van dierenwelzijn, hygiëne en diergeneeskunde.

Zeug jutte zak
biggen spelen

Mestverwerking en -afzet bij Danis

Wij ondersteunen de varkenshouders bij het zoeken naar een ecologische en economisch interessante afzet of verwerking van mestoverschotten. Voor klanten in gebieden met mestoverschotten, maken wij afspraken met akkerbouwers en loonwerkers in de gebieden met mest tekorten. Zo kan de mest op een emissiearme manier ingezet worden als nuttige grondstof.

Wij bieden onze eigen bedrijven en onze klanten ook administratieve ondersteuning en advies over mestverwerking.

Mest danis

Stallenbeheer bij Danis

Wij zijn expert in varkensstallen. Met een eigen gespecialiseerd team van elektriciens en technici bouwen en onderhouden wij stallen van onze eigen bedrijven en onze klanten. Wij bieden de nieuwste staltypes, aangedreven door groene energie van zonnepanelen en natuurlijke verluchtingssystemen aan. Voor een probleem of reparatie komt ons team meteen ter plaatse.

Door onze jarenlange opgebouwde expertise kunnen wij u de beste prijs/kwaliteit aanbieden voor

  • advies, ontwerp en bouwcoördinatie van nieuwe zeugen- en vleesvarkensstallen
  • onderhoud en renovaties van bestaande stallen en installaties
  • de implementatie van nieuwe technieken

Nieuwe technieken worden pas geïmplementeerd nadat zij uitvoerig getest zijn op eigen proefbedrijven en van zodra de toegepaste installatie haar kwaliteit heeft bewezen.

Voor bijkomende inlichtingen, aarzel niet om ons te contacteren. (051 744 951)

stal
Stallen
stal 2
Stallenbeheer