Zeugengenetica

KI Lichtervelde stelt de PIC zeugengenetica ter beschikking via twee kanalen. Het aanbrengen van nieuwe vrouwelijke genetica op uw bedrijf kan met KI Lichtervelde via de aanvoer van fokgelten of via de aanvoer van zeugenlijn sperma met een eigen aanfok programma. Beide methodes zijn er op gefocust een zo hoog mogelijk genetisch rendement te bekomen op bedrijfsniveau. Dit houdt in dat de genetische vooruitgang uit de kernfokkerij zo snel mogelijk op praktijkniveau geïmplementeerd wordt. De aanvoer van genetica onder gelijk welke vorm, gebeurt steeds onder begeleiding van deskundig advies.

PIC fokgelten

PIC fokgelten zijn F1 dieren van de Camborough-lijn die zich op verschillende vlakken kunnen onderscheiden:

  • 30 biggen met 1000 kg voer per zeug per jaar
  • De zeug voor een optimale arbeidsefficiëntie
  • Sterke, vitale biggen met minder uitval
  • Robuust met uitstekende moedereigenschappen
  • De moeder van het beste vleesvarken

Aanlevering op het bedrijf kan op verschillende gewichten/leeftijden en dit rechtstreeks van de subfokker of via binnenlandse quarantainestallen.
Voor meer info, neem gerust contact op.

PIC Eigen Aanfok

KI Lichtervelde biedt PIC-fokkerijsperma aan voor eigen aanfok van zeugen, begeleid van deskundig advies. Hierbij bestaat de keuze uit twee lijnen:

  • L03 – lijn (Large White)
  • L02 – lijn (Engels Landras)

Deze zeugenlijnberen zijn gelokaliseerd in een centraal KI station in Duitsland, waar zij de bevoorrading voorzien van PIC genetica over geheel Europa. Door het aanhouden van een hoog vervangingspercentage (tot 400% = 3 maand in productie) van deze beren onder het rechtstreeks toezicht van PIC – EU, kan KI Lichtervelde u steeds sperma aanbieden van genetisch hoogwaardige kwaliteit.

Het voordeel van eigen aanfok is dat u het risico op ziekte-insleep aanzienlijk vermindert. Dit omdat er geen dieren hoeven aangevoerd te worden op het bedrijf. Wij kunnen u bijstaan met een plan van aanpak om de risico’s op ziekteaanvoer te verminderen.

Zowel rotatieprogramma’s als zuivere-lijn-vermeerdering zijn mogelijk.

Voor meer info, neem gerust contact op.