Reeds lang heeft Groep Danis op de bedrijfszetel een installatie om vrachtwagens voor dierenvervoer te reinigen en te ontsmetten. Veilige diertransporten beschermen onze bedrijven en onze klanten tegen ziekte insleep.

De laatste jaren heeft Groep Danis verder geïnvesteerd in veilige en diervriendelijke diertransporten en volgende bijkomende acties ingezet:

  • De nieuw aangekochte vrachtwagens zijn voorzien van een brander om na de reinigings- en ontsmettingsprocedure de laadruimte te verhitten tot 70°C . Onderzoek heeft uitgewezen dat dit de beste methode is om de laadruimte kiemvrij te maken, ook van vb PRRS en dysenterie. Ook voor het dierenwelzijn is vervoer in een droge en opgewarmde vrachtwagen een goede zaak !
  • In samenwerking met DGZ wordt de effectiviteit van de reinigings-en ontsmettingsprocedure via afdrukplaatjes gecontroleerd.
  • Recent werd gestart met de installatie van een ontsmettingssysteem om de wielen en de lift van de vrachtwagen bij aankomst en verlaten van het varkensbedrijf automatisch te ontsmetten.
  • Alle chauffeurs en begeleiders hebben opleidingen zowel voor bioveiligheid als voor dierenwelzijn gevolgd.

Door veilige en diervriendelijke transporten dragen we ons steentje bij aan een betere bioveiligheid en beter dierenwelzijn voor uw bedrijf.