Met het duurzaam loopbaanbeleid willen op verschillende actiepunten inzetten, namelijk de werving van nieuwe geschikte medewerkers om ons team te versterken, een vlotte integratie van nieuwe medewerkers door het inzetten van peter en meters, een pragmatisch en flexibel evaluatiesysteem, coachend leiderschap waarbinnen medewerkers meer initiatief durven nemen en een competentiebeleid om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers in beeld te brengen en deze meer aan te wenden. Met onder meer het ontplooien van een werkbare job-omgeving willen we de motivatie en inzetbaarheid van onze medewerkers hoog houden.

Om dit project mogelijk te maken krijgen we financiële steun vanuit ESF  en VCF.