De laatste weken komt het thema hittestress, al dan niet gecombineerd met hoge waarden voor luchtvochtigheid, terug onder de aandacht. Deze klimaatomstandigheden hebben bij varkens een negatieve invloed op verschillende productieparameters. Een zeug in de kraamstal is reeds onderhevig aan hittestress vanaf een temperatuur van 22 à 23°C. Boven deze temperatuur gaat de zeug zelf haar voederopname gaan beperken om uiteindelijk de interne warmteproductie te doen dalen. Dit resulteert meestal in een dalende melkproductie en speengewicht, een verhoogd conditieverlies, een verminderde vruchtbaarheid en een hoger uitvalspercentage.

Om deze negatieve effecten bij zeugen tegen te gaan, neemt Danis tijdelijk maatregelen in de samenstelling van zijn lacterende zeugenvoeders. Hierbij wordt een breed werkende component toegevoegd die de zeug ondersteunt onder omstandigheden van hittestress. Vorig jaar heeft dit concept zijn effect getoond op gebied van voederopname, afbigpercentage, zeugensterfte,… De meerkost die hiermee gepaard gaat, wordt hierbij niet doorgerekend naar de klant.

Naast de genomen acties op gebied van voedersamenstelling, kunnen ook verdere acties op stalniveau en management worden genomen:

  • Plan voeder- en controlemomenten in tijdens koelere dagdelen
  • Werkzaamheden in de stal en behandelingen van de dieren steeds tijdens koelere dagdelen uitvoeren
  • Zorg voor voldoende vers drinkwater en voeder
  • Controleer extra de waterkwaliteit in de stal
  • Zorg voor de correcte klimaatinstellingen (ventilatie, temperatuur,…) in de stal en goed werkende apparatuur. Reinig de installaties waar nodig en zorg dus steeds voor voldoende verse lucht voor de dieren
  • Koeling van inkomende lucht alsook direct koelen van dieren (verneveling, ventilatie, vloerkoeling,…) zijn een mogelijkheid maar raadpleeg hiervoor steeds uw expert ter zake.
  • Voorkom directe instraling (afschermen ramen)
  • Vloerverwarming & biggenlampen tijdig uitschakelen
  • Zorg zoals steeds voor de correcte conditie van de zeugenstapel

Voor verdere vragen of opmerkingen, kan u steeds terecht bij uw commercieel vertegenwoordiger.