Het is intussen voor iedereen duidelijk dat voor biggen het speenproces een ingrijpende gebeurtenis is.  Ze worden weggehaald van bij de zeug, gaan over van vloeibare naar uitsluitend vaste voeding, komen in een andere omgeving terecht en worden vaak ook gemengd met biggen uit andere tomen. Het behoud van de algemene darmgezondheid, essentieel in het gezond laten groeien van gespeende biggen, is in dit kader van allergrootste prioriteit.

Het succesvol spenen van de biggen en hen aldus gezond laten opgroeien is intussen de uitdaging van iedere varkenshouder. Deze uitdaging wordt door de reductie van wettelijke toegestane kopergehaltes, het verbod op het gebruik van therapeutische dosissen zinkoxide en de noodzakelijke reductie van antibiotica alleen maar groter.

In dit kader heeft Danis de laatste maanden uitvoerig een nieuw concept geëvalueerd om de darmgezondheid in de eerste weken na het spenen optimaal te ondersteunen en dit in combinatie met optimale technische en economische prestaties. Met een wetenschappelijke onderbouwing werd aangetoond dat we met het concept positieve darmflora stimuleren, darmmorfologie positief beïnvloeden, de darmintegriteit bevorderen en de weerstand en immuniteit van biggen verhogen.

Via praktijkproeven werd steeds een hogere dagelijkse groei bereikt in de speenfase (tot 14 dagen na spenen) van 15 tot 35 gram/dag die zich doortrok tot het einde van de batterijperiode. Bij de beoordeling van de mest werd een betere score van de mestconsistentie behaald en waren de biggen visueel ook minder bevuild.

Samen met de Danis voederconcepten voor gespeende biggen is het Sanoflora concept een belangrijk element in de totaalaanpak om succesvol te spenen. Bovendien dragen we met dit concept bij aan het algemeen welzijn van de biggen en wordt binnen Danis verder gewerkt aan het bereiken van de doelstellingen voor een meer duurzame varkenshouderij. Voor vragen of aanvullende informatie kan u steeds terecht bij uw commercieel vertegenwoordiger.