In Izegem is de WKK (warmte-krachtkoppeling) actief. We hebben allen uitgekeken naar dit moment. De WKK installatie zorgt voor optimalisatie van de elektriciteit en warmteproductie binnen de productiesite in Izegem.

De investering zorgt voor een jaarlijkse CO2 besparing van 1525 ton per jaar. Deze besparing is evenveel als de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 183 Belgen of de jaarlijkse CO2 opname van 5 hectaren bos in Vlaanderen.

Het grote voordeel van een WKK is dat bij gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de in de brandstof aanwezige energie beter wordt benut. Hierdoor is minder brandstof nodig dan bij een gescheiden productie van eenzelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit. Als gevolg van deze primaire-energiebesparing zorgt WKK er dus ook voor dat de CO2-uitstoot gereduceerd wordt.